Teniso kortai

Teniso kortai

-

TENISO KORTAI                                                                                               Klientai pasirašę ilgalaikę sutartį registruojasi telefonu !!!                                                                            

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 112, LT-03100 Vilnius

Telefonas teniso kortų rezervacijai: +370 612 75 904;

Telefonas dėl sutarčių sudarymo: +370 613 96 838;

Elektroninis paštas: vingis@lscentras.lt

Pirmadienis – sekmadienis                      8.00 – 22.00 val. 

       
       
     
       
         
  LIETUVOS SPORTO CENTRO STADIONO "VINGIS"      
  (M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius)      
  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI      
         
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato        vnt. Kaina,      EUR Kaina su PVM, EUR
5. TENISO AIKŠTELĖ
5.1. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. treniruotėms 1 val. 12,00  12,00 
5.2. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 17.00 iki 22.00 val. treniruotėms 1 val. 18,00  18,00 
5.3. Teniso aikštelė švenčių ir nedarbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val. treniruotėms 1 val. 12,00  12,00 
5.4. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 9,00  9,00 
5.5. Teniso aikštelė darbo dienomis nuo 17.00 iki 22.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 15,00  15,00 
5.6. Teniso aikštelė švenčių ir nedarbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val. treniruotėms (pasirašius ilgalaikę sutartį (ne mažiau 30 val.)) 1 val. 9,00  9,00 
         
  Pastabos:      
* Ne ilgiau 12.00 val. per parą (valandų intervalais neskaidant), 8.00 - 23.00 valandomis.      
  Varžybų dalyviai nemokamai gali naudotis persirengimo kambariais.  
  PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos (LR PVMĮ 23 str. 4 d.).
  Išimtinais atvejais, motyvuotai, LSC direktorius gali priimti sprendimą dėl nuolaidų, netaikant visų patvirtintų LSC teikiamų paslaugų
  įkainių.      

  

Dokumentai

Galerija